Banka Botërore zbulon realitetin e dhimbshëm shqiptar: Si rrojnë mbi 180 mijë persona

Numri personave që jetojnë me më pak se tre dollarë në ditë në Shqipëri është relativisht i lartë. Banka Botërore në raportin “Migration and Mobility”, raportoi se në Shqipëri 6.3% e popullsisë së vendit (181,225 persona) jeton me tre dollarë në ditë këtë vit (vlerësim për vitin 2017). Ndërsa më shumë se 20 mijë    

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *